top of page

SVETOVALNO DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI

»Kako pomagati svojemu otroku, ko se s partnerjem razideva? Naj otroka spodbujam, da govori o umrlem dedku ali je bolje, da o tem ne govorimo? Kako naj otroka naučim, da bo obvladal svojo jezo in stisko?«

 

Mama in oče sta prva in najpomembnejša vzgojitelja svojega otroka. Njune vloge ne more nadomestiti nihče. V nekaterih primerih pa vseeno koristi, da se z otrokom pogovori in mu pomaga razviti določene strategije spoprijemanja še kakšna druga oseba, strokovnjak. Otroku se približava preko igre vlog, družabnih iger, slikanic in zgodbic, materialov za ustvarjanje … in ga spodbujava, da se preko materialov, risanja, pisanja, oblikovanja … izrazi. Da izrazi svoja čustva in ob tem doživi olajšanje. In skupaj iščemo načine, katero vedenje bi bilo bolj primerno zanj v določeni situaciji.

Skupaj se učimo lahko tudi učnih strategij in organizacijskih spretnosti za večjo samostojnost in kar najboljše spoprijemanje z zahtevami, ki jih  prinaša šola.

 

Svetovalno terapevtsko delo je primarno namenjeno otroku in mladostniku, s katerim zgradiva zaupen in varen odnos. V podporo otroku pa njegove potrebe in stiske, ne da bi ga izpostavljali, predstaviva tudi staršem z namenom razvijanja bolj učinkovitih vzgojnih pristopov. Na vašo željo se povežemo tudi z vrtcem ali šolo, ki jo otrok ali mladostnik obiskuje.

 

Svetovalno terapevtsko delo ni nadomestilo za medicinsko obravnavo, ampak zgolj dopolnitev in podpora le-temu.

Q65A5961_resize.jpg
Q65A5909_resize.JPG
Q65A6091_resize.JPG

Pri katerih težavah lahko podpremo vašega otroku in vas:

 • Učne strategije,

 • nemirnost in koncentracija,

 • organizacijske spretnosti za večjo samostojnost,

 • obvladovanje neprijetnih čustev (jeze, nemira, vznemirjenja …) in nezaželjenega vedenja,

 • uporaba in zloraba substanc,

 • šibka samopodoba,

 • pretirani strahovi, fobije, obsesivno kompulzivne motnje,

 • učenje vedenja, s katerim se postaviš sam zase (asertivno vedenje),

 • samopoškodovalno vedenje,

 • občutki depresivnosti,

 • psihosomatske težave,

 • spoprijemanje s težkimi čutenji ob razvezah staršev,

 • pomoč pri žalovanju ….

 

 

Posamezno srečanje bo trajalo od 45 min – 60 min. O številu srečanj se dogovarjamo sprotno. Praviloma je otrok na srečanju sam, občasno so vključeni starši.

bottom of page