top of page

Andreja Ninković

Kdo sem
 

Sem univ.dipl.soc.delavka, specializantka managementa v izobraževanju, psihoterapevtka in predavateljica. Delo z ljudmi opravljam z veseljem že 24 let - na področju vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva in v privatnem sektorju.

 

Leta 1999 sem se zaposlila kot šolska svetovalna delavka na OŠ Velika Dolina z dopolnjevanjem na OŠ Cerklje ob Krki, kjer sem delovala 23 let. Od leta 2011 sem bila svetovalna delavka samo na OŠ Cerklje ob Krki, z dopolnjevanjem svetovalnega dela v vrtcu.

and.jpg

Šolsko svetovalno delo, delo z otroki, starši in učitelji je bilo zame vedno izredno pomembno, saj ti daje veliko prostora tako za preventivne dejavnosti in dejavnosti pomoči. Pri svojem delu sem se veliko ukvarjala z nadarjenimi učenci in ustvarjalnimi otroki, s preventivo nasilja, reševanjem konfliktov – mediacijo, z uvajanjem čuječnosti v šolski prostor, s prostovoljstvom, s karierno orientacijo in s težavami otrok (ADHD, SUT…) in staršev, z otroki s posebnimi potrebami, z bralnimi strategijami ter z vzgojnim delovanjem. Največ poudarka sem dajala individualnemu delu z otroki in mladostniki, v sodelovanju s starši in učitelji.

Opravila sem strokovni izpit s področja socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja.

 

Od septembra 2022 sem zaposlena v  Domu starejših občanov Trebnje, kjer gradimo nove vezi v postavljanju programa Dnevnega centra.

 

Na področju vzgoje in izobraževanja sem se veliko izobraževala in pridobila znanja s področja svetovanja oziroma svetovalnega dela in terapevtskega dela (transakcijska analiza TA, geštalt pedagogika). Pridobila sem znanja za izvajanje pedagoške supervizije in intervizije ter znanja iz mediacije in pridobila naziv šolski mediator. V okviru pedagoške supervizije sem vodila skupine pedagoških delavcev in svetovalnih delavcev ter izvajala izobraževanje za mediacijo v različnih ustanovah. Pridobila sem znanja s področja coachinga ter ga vpeljevala pri delu s posamezniki s ciljem osebnega in profesionalnega razvoja. Več let sem bila vodja aktiva svetovalnih delavcev vrtcev Posavja, Dolenjske in Bele Krajine. Sem specializantka managementa v vzgoji in izobraževanju. V vzgoji in izobraževanju sem bila izredno aktivna in tako tudi pridobila najvišji naziv – svetnica. Sodelovala sem v številnih projektih ZRSŠ, kjer sem bila velikokrat povabljena kot multiplikator, predavateljica, vodja študijske skupine ali razvojnica projektov (Delo z nadarjenimi učenci, Delo z MVO učenci, Formativno spremljanje, Prenova Smernic za svetovalno delo). Sodelovala sem tudi z ISA Institutom, ki se ukvarja s preventivnimi programi CAP in NEON za preprečevanje nasilja v vrtčevskem in šolskem prostoru) ter bila vključena v raziskovalno delo na področju medvrstniškega nasilja s strani Filozofske fakultete in ISA Instituta.

Pri svojem delu je rdeča nit delo z ljudmi, tako na osebnem kot na profesionalnem področju, predvsem odnosi, v katerih krojimo svoj način življenja in funkcioniranja. Prav zaradi tega sem usmerila svoje znanje v terapevtsko delo, da lahko preidem iz svetovalnega v terapevtsko delo. Izobraževala sem se za izvajanje psihoterapije po modelu relacijsko družinske terapije. Zaključila sem dvoletno izobraževanje iz zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti. V času stažiranja sem bila izbrana za enoletno stažiranje na Študijsko raziskovalnem centru za družino v Ljubljani, kjer sem pod redno individualno in skupinsko supervizijo izvajala individualne, partnerske in družinske terapije.

V skupinsko supervizijo sem bila vključena pod okriljem dr. Tatjane Rožič in dr. Tomaža Erzarja, v individualno pa pod okriljem doktorantke Polone Greif. Na Študijsko raziskovalnem centru za družino Ljubljana sem bila po enoletnem stažiranju tudi izbrana v njihov delovni krog psihoterapevtov, kjer delo opravljam še danes.

 

Sem redno (tedensko) vključena v skupinsko in individualno supervizijo.

Sem članica Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

 

Leta 2022 sem se vključila v triletno izobraževanje Somatic Experincing (SE), ki je telesno usmerjen pristop psihoterapije za zdravljenje travm in stresnih motenj. Leta 2023 sem se vključila v izobraževanje EFT – Emocionalno usmerjeno terapijo za delo s pari ter v nadaljevalno izobraževanje Geštalt pedagogike – B graduacija.

 

Z ljudmi delam več kot 24 let.

V svoji  svetovalni praksi sem opravila več kot 10 000 ur z otroki, mladostniki, starši in pedagoškimi delavci. V psihoterapevtski praksi sem opravila več kot 700 terapevtskih ur s klienti.

 

Moje življenjsko vodilo je delo z ljudmi in nenehno izobraževanje, ki je vodilo napredka, razvoja ter hkrati moči za pomoč ljudem oz. klientom.

 

»Ni kritik tisti, ki šteje; niti tisti, ki s prstom kaže, kako je spodletelo človeku dejanj in kje bi lahko kaj storil bolje.

Čast gre tistemu, ki je v samem središču arene, katerega obraz je umazan od prahu, potu in krvi; ki smelo vztraja; ki se moti, ki ne doseže cilja spet in spet, ker ni truda brez napak in neuspehe.

Čast gre tistemu, ki se dejansko potrudi nekaj storiti; ki pozna najvišje navdušenje in najvišjo predanost; ki se zavzema za častno stvar; ki ve, da bo v najboljšem primeru slavil veličastno zmago, v najslabšem pa, če ne uspe, vsaj neizmerno pogumen ...«

(Brene Brown)

bottom of page