top of page

Andreja Ninković

POMEMBNA IZOBRAŽEVANJA ZA STROKOVNI IN OSEBNOSTNI RAZVOJ:

 • Transakcijska analiza (2003 – 2006 pridobitev naziva transakcijski praktik in svetovalec, v pridobitvi naslova terapevt)

 • Socialno učenje (2003)

 • Usposabljanje v mentorski mreži (2003-2004)

 • Supervizija in intervizija (ZRSŠ, 2001 - 2004)

 • Jeza in agresivnost (2006)

 • Usposabljanje za šolskega mediatorja (2007/08)

 • Seminar prof. Erlinga Rolanda o preprečevanju nasilja med vrstniki, oktober 2005

 • Branje in pisanje za kritično mišljenje /RWCT/ (Pedagoški inštitut, 2002/03 in 2009)

 • Brain Gym 101 (2008)

 • ZAGOVORNIK otroka Varuha človekovih pravic (2011)

 • Seminar CAP program »Brez nasilja nad vrstniki« v sodelovanju z mednarodnim centrom v New Jersey-u (2011)

 • Certificate of Completion for training in the ICAP program »No more bullies, No more victims« (ICAP 2011)

 • Psihoterapija psihološke travme pri otroku in mladostniku, IPSA – Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje, 2012

 • YOUTH Exchanges Toolbox 2 Facelife, Pereira, Portugalska, 2012

 • HANDLE – izobraževanje (Certificate of Attendance HANDLE Level 1 and 2 – The Handle Institute), 2014

 • CAP program - nadgradnja osnovnega programa z CAP program za preventivo zlorabe otrok (ISA institut – Institut za psihološko svetovalne razvojne projekte – 24 ur/ 2014)

 • »Usposabljanje svetovalnih delavcev za delo z neprostovoljnimi oz. nemotiviranimi uporabniki«, Mladinski center Krško, družinski terapevt Damijan Ganc, 2015

 • Udeležba na skupinski interviziji za šolske svetovalne delavce po relacijskem družinskem modelu, 25 ur -10 srečanj, Družinski inštitut Zaupanje, 2015 – 2016

 • Prispevki strok za svetovalno delo v praksi: Nevroznanstveni temelji celovitega delovanja možganov in njihov pomen za pedagoško prakso«, ZRSŠ, 2016

 • Program usposabljanja za kolegialno podpiranje po načelih coachinga (40 ur) in aktivno sodelovanje pri coachingu (10 ur), ZRSŠ, 2016-2017

 • Udeležba na skupinski interviziji za šolske svetovalne delavce po relacijskem družinskem modelu, 25 ur -10 srečanj, Družinski inštitut Zaupanje, 2016 – 2017

 • Izpopolnjevanje ZDT zakonske in družinske terapije, 2017-2019

 • Prispevki strok za svetovalno delo v praksi: duševne stiske in motnje v šolskem prostoru – kako se odzivati?, ZRSŠ, 2017

 • IX. kongres: Preživeti v odnosih, Ljubljana 13. in 14. april 2018

 • 1. mednarodni kongres dječje i adolescentne psihoterapije, Sarajevo, 18. – 21. oktober 2018

 • XI. online kongres: Soočanje z izgubami in žalovanjem, Ljubljana, 6. in 7. november 2020

 • 2. mednarodni kongres dječje i adolescentne psihoterapije »Očuvanje mentalnog zdravja i psihosocijalne dobrobiti«, Sarajevo,2. – 4. december 2020

 • Stažiranje na Študijsko raziskovalnem centru za družino v Ljubljani, september 2019 – julij 2020

 • PSIHOLOŠKA PRVA POMOĆ I KRIZNE INTERVENCIJE kada i kako pomoći drugima, a ne odmoći sebi, webinar 8. januar 2021

 

ŠE NEKATERA IZOBRAŽEVANJA in STROKOVNA UDELEŽBA V ZADNJIH 10 LETIH:

 • Individualizirani programi za otroke s posebnimi potrebami – načrtovanje, spremljanje in evalvacija programov, 2006

 • Integracija otrok s posebnimi potrebami, 2006

 • Računalniško opismenjevanje–Digitalna fotografija, 2006

 • Motnje branja in pisanja, 2007/2008

 • Pravna odgovornost svetovalnih delavcev, ravnateljev in učiteljev, 2008

 • Usposabljanje šolskih mediatorjev v okviru Inštituta Concordia, 2008

 • Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008-2011 na področju socialnih in državljanskih kompetenc« (2008/2009)

 • Hlapec Jernej in njegova pravica ali o tem, kako mi v »moji domovini« jemljejo pravice, 2009 – 2011

 • Strokovno izobraževanje za sindikalno zaupnico, 2009

 • Ničelna toleranca do nasilja, 2009

 • Prostovoljstvo v šolstvu, 2009

 • Strokovna ekskurzija - ogled šolskega sistema »London-Cambridge, 2010

 • Stop, trik, animacija–filmska delavnica, 2010

 • Sodelovalno delo v spletni učilnici Moodle, 2010

 • Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu, 2010

 • Otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami, 2010

 • ESS1 Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje 2008 -2011 – Program uvajanje koncepta učne težave v osnovni šoli s pomočjo inkluzivnih timov.

 • Socialne in čustvene potrebe nadarjenih in talentiranih – II. mednarodna znanstvena konferenca 2010

 • Vedenjske in čustvene motnje pri otrocih in mladostnikih – MIB/2010

 • Prispevki STROK šolskih svetovalnih delavcev – Jasper Juul«, 2011

 • Sistemsko soočanje z nasiljem v družini, 2011

 • Oblike dela z nadarjenimi učenci na šoli – program dela

 • Preventivni program TO sem jaz po priročniku 10 korakov do boljše samopodobe

 • Razvijanje odnosne kompetence svetovalnih delavcev, 2011 ZRSŠ

 • Izobraževanje v mrežah CPI – Novi trendi v informiranju in svetovanju za mlade pred izbiro srednje šole, 2011

 • Izberem nenasilje in sem svoboden. Pomen in možnosti za preventivo nasilja v predšolskih in šolskih okoljih ISA instituta, 2012

 • Delovno srečanje svetovalnih delavcev POKLICNA ORIENTACIJA« - MŠŠ (od leta 2010-2014).

 • Seminar »AVTIZEM« – OŠ Cerklje ob Krki (21.1.2013)

 • Regijski aktiv Svetovalno delo v vrtcih - vključevanje od leta 2011 -

 • Seminar »VODENJE UČENJA V VIZ« - Portorož (3.-4. april 2013)

 • Seminar »VARSTVO OSEBNIH PODATKOV« - OŠ Cerklje ob Krki(10.4.2013)

 • Seminar »PROJEKT SOCIALNI IN KULTURNI KAPITAL, Šola za ravnatelje« - Brdo pri Kranju (24.5.2013)

 • Seminar »PRISPEVKI STROK SVETOVALNO DELO V PRAKSI – PREDSTAVITEV PSIHOTERAPEVTSKIH ŠOL« - Celje (27.6.2013)

 • Seminar »Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju« - CRSN Pedagoške fakultete v Ljubljani, 2013

 • Izobraževanje v ACES – aktivni državljani Evrope skozi šolo«, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, 2015

 • »Usposabljanje svetovalnih delavcev za delo z neprostovoljnimi oz. nemotiviranimi uporabniki«, Mladinski center Krško, družinski terapevt Damijan Ganc, 2015

 • Prispevki strok za svetovalno delo v praksi: Nevroznanstveni temelji celovitega delovanja možganov in njihov pomen za pedagoško prakso«, ZRSŠ, 2016

 • Seminar Vstop v vrtec in šolo, Mladinski center Krško, 2016

 • Prispevki strok za svetovalno delo v praksi: duševne stiske in motnje v šolskem prostoru – kako se odzivati?, ZRSŠ, 2017.

bottom of page