Andreja Ninković

Znanje
 

Izredno rada delam z otroki, starši in učitelji ter sodelavci. Živim za to. V odnose vlagam vse tisto, kar znam. Po nekaj letih v sistemu, sem ugotovila, da to ni dovolj, kar znam. Znanje je bilo zame vedno vrednota.

Moje dodatne poti pridobivanja znanja so bile pestre: VEČ od specializacije zgodnjega poučevanja angleščine v Mariboru,  do specializacije managementa v izobraževanju v Kopru, do izobraževalne psihoterapevtske smeri transakcijske analize pri Milivojeviću, do osnovnega usposabljanja za mediatorje ter usposabljanja za intervizijo, supervizijo, do izobraževanja kolegialnega coachinga, do sodelovanja z zavodom RS za šolstvo na področju nadarjenih otrok in otrok z motnjami vedenja in osebnosti kot usposobljen multiplikator, do izobraževanja formativnega spremljanja na področju svetovalnega dela (ZRSŠ) ter do trenutnega izobraževanja geštalt pedagogike in terapije.

 

Znanja redno pridobivam na seminarjih, ki so krajše narave, vendar povezani s temami svetovalnega in terapevtskega znanja.

 

 • Transakcijska analiza (2003 – 2006 pridobitev naziva transakcijski praktik in svetovalec)

 • Socialno učenje (2003)

 • Usposabljanje v mentorski mreži (2003-2004)

 • Supervizija in intervizija (ZRSŠ, 2001 - 2004)

 • Jeza in agresivnost (Svetovalni center Ljubljana, 2006)

 • Usposabljanje za šolskega mediatorja (2007/08)

 • Seminar prof. Erlinga Rolanda o preprečevanju nasilja med vrstniki, (ZRSŠ, oktober 2005)Ž

 • Branje in pisanje za kritično mišljenje /RWCT/ (Pedagoški inštitut, 2002/03 in 2009)

 • Brain Gym 101 (2008)

 • ZAGOVORNIK otroka Varuha človekovih pravic (2011)

 • Seminar CAP program »Brez nasilja nad vrstniki« v sodelovanju z mednarodnim centrom v New Jersey-u (ISA institut, 2011)

 • Certificate of Completion for training in the ICAP program »No more bullies, No more victims« (ICAP 2011)

 • Psihoterapija psihološke travme pri otroku in mladostniku, IPSA – Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje, 2012

 • YOUTH Exchanges Toolbox 2 Facelife, Pereira, Portugalska, 2012

 • HANDLE – izobraževanje (Certificate of Attendance HANDLE Level 1 and 2 – The Handle Institute), 2014

 • CAP program - nadgradnja osnovnega programa z CAP program za preventivo zlorabe otrok (ISA institut – Institut za psihološko svetovalne razvojne projekte – 24 ur/ 2014)

 • »Usposabljanje svetovalnih delavcev za delo z neprostovoljnimi oz. nemotiviranimi uporabniki«, Mladinski center Krško, družinski terapevt Damijan Ganc, 2015

 • Udeležba na skupinski interviziji za šolske svetovalne delavce po relacijskem družinskem modelu, 25 ur -10 srečanj, Družinski inštitut Zaupanje, 2015 – 2016

 • Prispevki strok za svetovalno delo v praksi: Nevroznanstveni temelji celovitega delovanja možganov in njihov pomen za pedagoško prakso«, ZRSŠ, 2016

 • Program usposabljanja za kolegialno podpiranje po načelih coachinga (40 ur) in aktivno sodelovanje pri coachingu (10 ur), ZRSŠ, 2016-2017

 • Udeležba na skupinski interviziji za šolske svetovalne delavce po relacijskem družinskem modelu, 25 ur -10 srečanj, Družinski inštitut Zaupanje, 2016 – 2017

 • Izpopolnjevanje ZDT zakonske in družinske terapije, 2017-2019

 • Prispevki strok za svetovalno delo v praksi: duševne stiske in motnje v šolskem prostoru – kako se odzivati?, ZRSŠ, 2017

 • IX. kongres: Preživeti v odnosih, Ljubljana 13. in 14. april 2018

 • 1. mednarodni kongres dječje i adolescentne psihoterapije, Sarajevo, 18. – 21. oktober 2018

 • XI. online kongres: Soočanje z izgubami in žalovanjem, Ljubljana, 6. in 7. november 2020

 • 2. mednarodni kongres dječje i adolescentne psihoterapije »Očuvanje mentalnog zdravja i psihosocijalne dobrobiti«, Sarajevo, 2. – 4. december 2020

 • Stažiranje na Študijsko raziskovalnem centru za družino v Ljubljani, september 2019 – julij 2020

 • PSIHOLOŠKA PRVA POMOĆ I KRIZNE INTERVENCIJE, kada i kako pomoći drugima, a ne odmoći sebi, webinar 8. januar 2021