top of page

Andreja Ninković

Znanje
 

Izredno rada sem delala z otroki, starši ter pedagoškimi delavci. V odnose vlagam vse tisto, kar znam. Po nekaj letih v sistemu, sem ugotovila, da to ni dovolj, kar znam. Znanje je bilo zame vedno vrednota.

Moje dodatne poti pridobivanja znanja so bile pestre: od specializacije zgodnjega poučevanja angleščine v Mariboru,  do specializacije managementa v izobraževanju v Kopru, do izobraževalne psihoterapevtske smeri transakcijske analize pri Milivojeviću, do osnovnega usposabljanja za mediatorje ter usposabljanja za intervizijo, supervizijo, do izobraževanje kolegialnega coachinga, do sodelovanja z Zavodom RS za šolstvo na področju nadarjenih in otrok in otrok z motnjami vedenja in osebnosti kot usposobljen multiplikator, do izobraževanja formativnega spremljanja na področju svetovalnega dela (ZRSŠ), do nadaljevalnega izobraževanja geštalt pedagogike in terapije – B graduacija, do izobraževanja Somatic Expereincing (SE – dr. Peter Levine) v Zagrebu ter v izobraževanje EFT – Emocionalno usmerjeno terapijo za delo s pari v Ljubljani.

 

Znanja redno pridobivam na seminarjih, ki so krajše narave, vendar povezani s temami svetovalnega in terapevtskega znanja.

 

 • Transakcijska analiza (2003 – 2006 pridobitev naziva transakcijski praktik in svetovalec)

 • Socialno učenje (2003)

 • Usposabljanje v mentorski mreži (2003-2004)

 • Supervizija in intervizija (ZRSŠ, 2001 - 2004)

 • Jeza in agresivnost (Svetovalni center Ljubljana, 2006)

 • Usposabljanje za šolskega mediatorja (2007/08)

 • Seminar prof. Erlinga Rolanda o preprečevanju nasilja med vrstniki, (ZRSŠ, oktober 2005)Ž

 • Branje in pisanje za kritično mišljenje /RWCT/ (Pedagoški inštitut, 2002/03 in 2009)

 • Brain Gym 101 (2008)

 • ZAGOVORNIK otroka Varuha človekovih pravic (2011)

 • Seminar CAP program »Brez nasilja nad vrstniki« v sodelovanju z mednarodnim centrom v New Jersey-u (ISA institut, 2011)

 • Certificate of Completion for training in the ICAP program »No more bullies, No more victims« (ICAP 2011)

 • Psihoterapija psihološke travme pri otroku in mladostniku, IPSA – Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje, 2012

 • YOUTH Exchanges Toolbox 2 Facelife, Pereira, Portugalska, 2012

 • HANDLE – izobraževanje (Certificate of Attendance HANDLE Level 1 and 2 – The Handle Institute), 2014

 • CAP program - nadgradnja osnovnega programa z CAP program za preventivo zlorabe otrok (ISA institut – Institut za psihološko svetovalne razvojne projekte – 24 ur/ 2014)

 • »Usposabljanje svetovalnih delavcev za delo z neprostovoljnimi oz. nemotiviranimi uporabniki«, Mladinski center Krško, družinski terapevt Damijan Ganc, 2015

 • Udeležba na skupinski interviziji za šolske svetovalne delavce po relacijskem družinskem modelu, 25 ur -10 srečanj, Družinski inštitut Zaupanje, 2015 – 2016

 • Prispevki strok za svetovalno delo v praksi: Nevroznanstveni temelji celovitega delovanja možganov in njihov pomen za pedagoško prakso«, ZRSŠ, 2016

 • Program usposabljanja za kolegialno podpiranje po načelih coachinga (40 ur) in aktivno sodelovanje pri coachingu (10 ur), ZRSŠ, 2016-2017

 • Udeležba na skupinski interviziji za šolske svetovalne delavce po relacijskem družinskem modelu, 25 ur -10 srečanj, Družinski inštitut Zaupanje, 2016 – 2017

 • Izpopolnjevanje ZDT zakonske in družinske terapije, 2017-2019

 • Prispevki strok za svetovalno delo v praksi: duševne stiske in motnje v šolskem prostoru – kako se odzivati?, ZRSŠ, 2017

 • IX. kongres: Preživeti v odnosih, Ljubljana 13. in 14. april 2018

 • 1. mednarodni kongres dječje i adolescentne psihoterapije, Sarajevo, 18. – 21. oktober 2018

 • XI. online kongres: Soočanje z izgubami in žalovanjem, Ljubljana, 6. in 7. november 2020

 • 2. mednarodni kongres dječje i adolescentne psihoterapije »Očuvanje mentalnog zdravja i psihosocijalne dobrobiti«, Sarajevo, 2. – 4. december 2020

 • Stažiranje na Študijsko raziskovalnem centru za družino v Ljubljani, september 2019 – julij 2020

 • PSIHOLOŠKA PRVA POMOĆ I KRIZNE INTERVENCIJE kada i kako pomoći drugima, a ne odmoći sebi, webinar 8. januar 2021

 • OSEBNA PROŽNOST – dejavnik dobrega počutja in uspeha,  januar – maj 2021, ISA institut

 • POZITIVNA PSIHOLOGIJA – krepimo moči osebnosti, februar – junij 2022, ISA institut

bottom of page