Andreja Ninković

Svoja znanja sem nadgradila tudi na področju managementa v izobraževanju,  na področju psihoterapevtske smeri transakcijske analize, coachinga, mediacije in geštalt pedagogike in terapije. Svetovalno delo v vrtcu in šoli, tako socialno in psihološko, je moje vodilo in hkrati želja opravljati terapevtsko delo z otroki in mladostniki, s starši in odraslimi tudi v prihodnje.

 

Otroštvo

Že kot deklica sem rada skrbela za otroke okoli sebe. V šoli sem bila vedno zagovornica tihih otrok in otrok, ki so imeli težave. Skrb zanje je bila vedno odločitev brez pomisleka. Rada sem poslušala zgodbe ljudi takrat, ko so bili srečni in takrat, ko so bili nesrečni. To drugo mi je bilo vedno bližje, saj sem bila tam zato, ker sem želela pomagati, premagati stisko posameznika in biti toplo zavetje.

 

Šolanje

V gimnaziji sem želela študirati geografijo in angleščino, dokler nismo v 3. letniku spoznali predmeta psihologije, ki je začrtal mojo karierno pot. Psihologija je bila zame predmet, kjer sem proučevala osnove psihologije – ljudi, ljudi, ljudi. Gimnazija me je za vedno zaznamovala in vodila naprej. Študij sem nadaljevala na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. Ob koncu študija sem vedela, da želim delati z otroki in mladostniki, čeprav mi je študij ponudil širšo paleto področij dela z ljudmi. Diplomirala sem z odliko. Ves čas študija sem bila prostovoljka na različnih področjih dela: z otroki in mladostniki v šoli, z odvisniki z društvom Projekt Človek in s starostniki. S študijem sem nadaljevala na različnih področjih  in fakultetah.

 

Delo

Začela sem z delom delovne terapevtke v Domu starejšim občanov in oskrbovancev Impoljca, nadaljevala s pripravništvom na Centru za socialno delo Krško, se zaposlila v podjetju B&Z, kjer sem se ukvarjala z aktivno politiko zaposlovanja ter se leta 1999 zaposlila na OŠ Velika Dolina z dopolnjevanjem na OŠ Cerklje ob Krki, kjer sem uživala v svojem delu z otroki, učitelji in starši. Leta 2011 sem se zaposlila samo na OŠ Cerklje ob Krki kot svetovalna delavka v vrtcu in osnovni šoli, kjer še vedno opravljam delo svetovalne delavke.