top of page

Andreja Ninković

Svoja znanja sem nadgradila tudi na področju zgodnjega poučevanja angleškega jezika, managementa v izobraževanju,  na področju psihoterapevtske smeri transakcijske analize, coachinga, mediacije, geštalt pedagogike in terapije ter Somatic Experincing (SE), ki je telesno usmerjen pristop psihoterapije za zdravljenje travm in stresnih motenj. Leta 2023 sem se vključila v izobraževanje EFT – Emocionalno usmerjeno terapijo za delo s pari ter. Svetovalno delo v vrtcu in šoli, tako socialno in psihološko, je bilo moje vodilo in hkrati želja ukvarjati se s terapevtskim delom z otroki in mladostniki, starši in odraslimi tudi v prihodnje.

 

Otroštvo

Že kot majhna deklica sem rada skrbela za otroke okoli sebe. V šoli sem bila vedno zagovornica tihih otrok in otrok, ki so imeli težave. Skrb zanje je bila vedno odločitev brez pomisleka. Rada sem poslušala zgodbe ljudi, takrat, ko so bili srečni in takrat, ko so bili nesrečni. To drugo mi je bilo vedno bližje, saj sem bila tam zato, ker sem želela pomagati, premagati stisko posameznika in biti toplo zavetje. Pogosto sem bila zaupnik vrstnikom, kakor tudi mlajšim otrokom.

 

Šolanje

Po osnovni šoli Brežice sem se vpisala v Gimnazijo Brežice. V gimnaziji sem želela študirati geografijo in angleščino, dokler nismo v 3. letniku spoznali predmeta psihologije, ki je začrtal mojo karierno pot. Psihologija je bila zame predmet, kjer sem proučevala osnove psihologije – ljudi, ljudi, ljudi. Srednješolska gimnazija me je za vedno zaznamovala in vodila naprej. Študij sem nadaljevala na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. Ob koncu študija sem vedela, da želim delati z otroki in mladostniki, čeprav mi je študij ponudil širšo paleto področij dela z ljudmi. Diplomirala sem z odliko. Ves čas študija sem bila prostovoljka na različnih področjih dela: z otroki in mladostniki v šoli, z odvisniki na Projekt Človek in s starostniki. S študijem sem nadaljevala na različnih področjih  in fakultetah.

 

Delo

Začela sem z delom delovne terapevtke v Domu starejšim občanov in oskrbovancev Impoljca, nadaljevala s pripravništvom na Centru za socialno delo Krško, se zaposlila v podjetju B&Z, kjer sem se ukvarjala z aktivno politiko zaposlovanja ter se leta 1999 zaposlila na OŠ Velika Dolina z dopolnjevanjem na OŠ Cerklje ob Krki kot šolska svetovalna delavka, kjer sem uživala v svojem delu z otroki, učitelji in starši. Leta 2011 sem se zaposlila samo na OŠ Cerklje ob Krki kot svetovalna delavka v vrtcu in osnovni šoli, kjer sem opravljala delo do avgusta 2022. S septembrom 2022 sem se zaposlila v DSO Trebnje, v Dnevnem centru.

bottom of page