Melita Zagorc Vegelj

Melita Zagorc Vegelj, univ. dipl. psih., sem se po študiju psihologije zaposlila kot šolska svetovalna delavka na OŠ Leskovec pri Krškem. Delo šolske psihologinje, ki ga še vedno opravljam, je zame vedno znova izziv, saj ponuja različne možnosti preventivnega dela z otroki, starši in učitelji kakor tudi pomoč pri težavah, s katerimi se srečujejo otroci in mladostniki v svojem razvoju in med šolanjem. Izvajam tudi psihološka testiranja osnovnošolskih otrok in s tem pomagam otrokom in staršem pri odločanju za zanje najbolj primerno šolanje.

Ob delu sem se veliko izobraževala na področju svetovalnega in terapevtskega dela (vedenjsko -kognitivna terapija, transakcijska analiza, gestalt pedagogika). Postala sem  šolski mediator, ki pomaga pri reševanja konfliktov. Preko CAP in NEON programov sem se temeljito seznanila s  preventivo in obravnavo medvrstniškega nasilja. Izkustveno in teoretsko sem razvila kompetence s področja vodenja intervizije in coachinga kot podpore posamezniku pri osebnem in profesionalnem razvoju. Z aktivnim delovanjem na svojem strokovnem področju sem pridobila najvišji strokovni naziv – svetnik  v vzgoji in izobraževanju.

Q65A4308_pp_resize_resize.JPG

V središču mojih interesov so bili in še vedno so odnosi med ljudmi. Poglobljeno spoznavanje, učenje in uravnavanje v odnosih med učenci, učenci in starši, v kolektivu, v družini, med partnerjema.

Tudi zaradi tega sem se zadnja tri leta in pol intenzivno izobraževala in usposabljala za izvajanje psihoterapije po modelu relacijsko družinske terapije. Zaključila sem dvoletno izpopolnjevanje iz zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti, potem pa bila izbrana za enoletno stažiranje na Frančiškanskem družinskem inštitutu, kjer sem pod redno supervizijo naših profesorjev samostojno opravljala individualne, partnerske in družinske terapije.

Sem članica Društva psihologov Slovenije in Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.