top of page

Melita Zagorc Vegelj

Melita Zagorc Vegelj, univ. dipl. psih., sem se po študiju psihologije zaposlila kot šolska svetovalna delavka na OŠ Leskovec pri Krškem, kjer sem kot šolska psihologinja delovala dobrih 26 let. Šolsko svetovalno delo je bilo zame vedno znova izziv, saj ponuja različne možnosti preventivnega dela z otroki, starši in učitelji kakor tudi pomoč pri težavah, s katerimi se srečujejo otroci in mladostniki v svojem razvoju in med šolanjem. Izvajala sem tudi psihološka testiranja osnovnošolskih otrok in s tem pomagala otrokom in staršem pri odločanju za zanje najbolj primerno šolanje.

V prvi polovici leta 2022 sem kot psihologinja delovala v Posvetovalnici za učence in starše v Novem mestu.

Sedaj sem zaposlena na OŠ Brežice, kjer izvajam dodatno strokovno pomoč psihologa. Zelo mi ustreza način dela, ko imaš z otroki in mladostniki možnost rednega, tedenskega stika.
Ob delu sem se skozi celo svojo poklicno pot veliko izobraževala na področju svetovalnega in terapevtskega dela (vedenjsko -kognitivna terapija, transakcijska analiza, gestalt pedagogika). Postala sem  šolski mediator, ki pomaga pri reševanja konfliktov. Preko CAP in NEON programov sem se temeljito seznanila s  preventivo in obravnavo medvrstniškega nasilja. Izkustveno in teoretsko sem razvila kompetence s področja vodenja intervizije in coachinga kot podpore posamezniku pri osebnem in profesionalnem razvoju. Z aktivnim delovanjem na svojem strokovnem področju sem pridobila najvišji strokovni naziv – svetnik  v vzgoji in izobraževanju.

Q65A4308_pp_resize_resize.JPG

V središču mojih interesov so bili in še vedno so odnosi med ljudmi. Poglobljeno spoznavanje, učenje in uravnavanje v odnosih med učenci, učenci in starši, v kolektivu, v družini, med partnerjema.

Tudi zato sem se intenzivno izobraževala in usposabljala za izvajanje psihoterapije po modelu relacijsko družinske terapije. Zaključila sem dvoletno izpopolnjevanje iz zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti, potem pa bila izbrana za enoletno stažiranje na Frančiškanskem družinskem inštitutu, kjer sem pod redno supervizijo naših profesorjev samostojno opravljala individualne, partnerske in družinske terapije.

Trenutno sem vključena v izobraževanje Somatic experience, kjer razvijamo veščine za terapevtsko delo s posledicami, ki jih pustita v nas travma in stres.

Sem članica Društva psihologov Slovenije in Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

bottom of page