top of page

Znanje

Študij psihologije

Glede na zgoraj navedeno – logična izbira. Odločitev je padla v tretjem letniku gimnazije, ko me je s svojim načinom razmišljanja navdušil profesor psihologije, g. Tasič.

V okviru študija sem spoznala, kako široka in globoka veda je psihologija. In najpomembnejše odkritje v okviru študija: ni samo ene rešitve – veliko jih je. Vsaka smer v psihologiji ponuja rešitev na svoj način in si tudi delovanje človeške psihe predstavlja na svoj način. Tako sem do konca študija ugotovila predvsem, da vem, da zelo malo vem.

V letu 2015 sem pridobila certifikat EuroPsy, za katerega je potrebno doseganje evropskih standardov usposobljenosti za samostojno opravljanje psihološke dejavnosti in omogoča vpis v javni evropski register psihologov z EuroPsy. Certifikat služi kot poklicna izkaznica, ki prispeva k priznavanju psihologove usposobljenosti v drugih evropskih državah. Certifikat je potrebno obnavljati vsakih 7 let.

 

Vedenjsko kognitivna terapija

Moje prvo izobraževanje po zaključenem študiju (1995). Pomembna spoznanja o iskanju povezav med vzroki in posledicami, ki se pokažejo v vedenju posameznika. Večino svojih vedenj pravzaprav ne izbiramo zavestno, ampak se bolj odzivamo. Lahko se naučimo prepoznavati povezave med vzroki in posledicami ter s treningom spreminjati svoje vedenje. Pri tem so ključnega pomena spodbude ali pa neprijetni odzivi v nas ali s strani okolice. Izobraževanje je potekalo v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, vodili pa sta ga priznani psihologinji s področja vedenjske  in kognitivne terapije, Nada Anić in Ivanka Živćić. Po opravljenem izpitu na drugi stopnji (1996) sem nadaljevala s tretjo supervizijsko stopnjo pri prof. Anićevi (1996 - .

Svoje delo po vedenjsko kognitivni metodi sem dvakrat predstavljala na Kongresu psihologov.

 

Partnerska in družinska terapija po modelu RDT

Izpopolnjevanje iz zakonske in družinske terapije (2017 - 2019) na Teološki fakulteti je veliko prispevalo k mojemu osebnemu in strokovnemu razvoju. Spet sem postala čisto prava študentka, obiskovala predavanja in se pripravljala na izpite. Za osebni razvoj so bile ključnega pomena klinične vaje, kjer smo v eni vlogi sodelovali kot ljudje s težavami, v drugi pa sodelovali pri izvajanju terapij skupaj z našimi profesorji.

Samo izobraževanje pa je svoje cvetove  začelo poganjati v času stažiranja na Frančiškanskem družinskem inštitutu, kjer sem z redno tedensko supervizijo začela samostojno izvajati terapije – s posamezniki, pari in z družinami. 

 

Izobraževanja in usposabljanja, ki so me pomembno zaznamovala:

 • Transakcijska analiza (prof. dr. Zoran Milivojević, 2003–2006, naziv transakcijski praktik in svetovalec)

 • Šola za ravnatelje (2005–2006)

 • Kolegialni coaching (ZRSŠ, 2016/17)

 • Gestalt pedagogika, (TF LJ, 2019 - )

 • Supervizija - intervizija po razvojno edukativnem modelu (ZRSŠ, 2001--2004, 2020/21)  

 • Skupinska supervizija za svetovalne delavce po relacijsko družinskem modelu (Damjan Ganc, 2015-2017)

 • Usposabljanje za šolskega mediatorja (Concordia, 2007/08)

 • CAP / NEON program (program »Brez nasilja nad vrstniki «, ISA institut s sodelovanju z mednarodnim iCAP centrom iz New Jersey-a (2011)

 • Branje in pisanje za kritično mišljenje (Pedagoški inštitut Lj., 2002/03 in 2009)

 • Psihoterapija psihološke travme otrok in mladostnikov(IPSA, 2012)

 • Obvladovanje jeze in agresivnosti pri otroku (Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo, 2006)

 • Uporaba funkcionalne analize vedenja v šoli (SCOMS, 2014)

 • Usposabljanje za mentoriranje v okviru projekta Super psiholog (Univerza na Primorskem, UN LJ, 2015/16)

 • Usposabljanja za uporabo psiholoških testov na Centru za psihodiagnostična sredstva: WISC III, Ravenove progresivne matrice, TTCT – besedna in slikovna oblika, Pravljični test, Lestvica socialnega vedenja, Preizkus pripravljenosti za šolo, LB -R, e-MFBT, PAI-A, Lestvica anksioznosti, Lestvica agresivnosti

 • Kongresi Društva psihologov, Združenja zakonskih in družinskih terapevtov

       I. in II. kongres dječje i adolescentne psihoterapije, Sarajevo (2018, 2020)

bottom of page