top of page

Reference

Objave:

 • revija Psihološka obzorja:

Uporabnost pete osi ICD-10 – abnormne psihosocialne situacije v klinični praksi: preliminarna raziskava, 1997, no. 1,2

 • revija Šolsko svetovalno delo:

- Bralni trening za učence 2. razreda, 1999, no 3-4

- Otroški parlament na OŠ Leskovec pri Krškem, 1997, no 3-4

- Nasilju »NE« na naši šoli, projekt preprečevanja in zmanjševanja nasilja na OŠ Leskovec pri Krškem, 2005, no 3-4

 • revija Vzgoja in izobraževanje:

- Štirn M., Pirc T., Zagorc Vegelj M., Primarna preventiva nasilja in zlorabe otrok – kaj deluje in zakaj je preventiva tako pomembna, 2018, no 3/4

 • zbornik prispevkov Socialne in čustvene potrebe nadarjenih, Bled, 26.  in  27. 11. 2010. Zagorc Vegelj M., Rostohar D., Dejavnosti za spodbujanje socialnega in čustvenega razvoja nadarjenih učencev na OŠ Leskovec pri Krškem 

 

 • zbornik Ničelna toleranca do nasilja nad zaposlenimi v javnih zavodih s področja vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, Žalec 27. 11. 2009. Zagorc Vegelj M., Supervizija kot pomoč pri soočanju z nasiljem

 

 • prispevek v zborniku Formativno spremljanje pri delu svetovalnih delavcev, T. Bezić, in ostali.  ZRSŠ. 2019.

 

Aktivno sodelovanje na seminarjih in kongresih, delavnice za strokovno javnost

 • na kongresih psihologov:

l. 1995 – Uporabnost pete osi ICD-10 – abnormne psihosocialne situacije v klinični praksi: preliminarna raziskava

l. 1997 – Uporaba kognitivne terapije pri delu z otroki v šoli

l. 1999 – Avtomatske misli učencev pred izpitno situacijo

l. 2003 – Bralni trening na OŠ Leskovec pri Krškem

l. 2006 – Učenje asertivnega vedenja z namenom preprečevanja in zmanjšanja nasilja med učenci

l. 2019 – Preprečevanje in obravnava medvrstniškega nasilja v OŠ – perspektiva šolske psihologinje

               

 • izvajalka študijskih skupin za šolske svetovalne delavce v šol. letu 2001/2002: Načrtovanje, spremljanje in evalvacija šolskega svetovalnega dela
   

 • na strokovnem srečanju ravnateljev in ravnateljic v Portorožu, 2004

Predstavitev projekta preprečevanja in zmanjševanja nasilja med učenci »Nasilju NE na naši šoli«
 

 • na seminarju Prispevki strok za svetovalno delo v praksi, Olimje, 2005:

Sodobne oblike, metode in tehnike svetovanja
 

 • znotraj  seminarja Marje Strojin v organizaciji Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše iz Ljubljane: Preprečevanje nasilja in vedenjskih motenj v OŠ od 2001 do 2005 – 6 izvedb
   

 • znotraj seminarjev ISA Instituta – NEON in CAP – preprečevanje in zmanjševanje medvrstniškega nasilja in zlorabe otrok (2016)

bottom of page