top of page

Pogoji vključitve in sodelovanja v terapevtskem procesu:

  • Prostovoljna odločitev za terapijo in aktivno sodelovanje pri njej.

  • Sposobnost rednega udeleževanja srečanj.

  • Ustrezno psihofizično stanje (nisi pod vplivom močnih zdravil, drog, alkohola).

  • Partnerska in družinska terapija predpostavljata udeležbo obeh partnerjev oz.

       vseh članov družine.

Q65A6139_resize.JPG
bottom of page