top of page

INTERVIZIJA

Intervizija je oblika skupinske podpore pri delu. Izvajava jo po razvojno edukativnem modelu. Skupina zainteresiranih s podobnim delom ali znotraj podjetja ali zavoda se dogovori o pravilih, ki so potrebna, da se bodo v skupini počutili varno. Potem se v isti zasedbi srečujejo v živo ali preko videokonference približno na 3 tedne. Vsakič en član ali članica skupine predstavi nekaj, kar ga/jo teži. Ena od naju  vodi srečanja in uporablja različne tehnike reševanja problemov v skupini. Ob tem, da se posameznik razbremeni in dobi ideje, kako se lotiti svojega izziva, se učijo tudi ostali člani skupine. Med sabo se povežejo in pripomorejo k ustvarjanju varne in podporne klime v kolektivu.   Skupina ima lahko od 5 do 8 članov ali članic. Posamezen cikel obsega 10 srečanj.

Reaching a Deal
bottom of page