top of page

ZA PODJETJA

»Kako bivati, živeti in preživeti v podjetju? Ali je zopet šef narobe razumel, kaj sem želel povedati? Kako sodelavcu ni jasno, da s takšnim načinom komunikacije ne bo daleč prišel? Zopet ta podtikanja, ki vodijo v konflikte! Kdaj se bo to nehalo? Ali jaz drugače slišim kot drugi?«

 

V podjetju se zaposleni ob delu srečujejo v različnih odnosih, ki jih niso sami izbrali. Vsak si želi delovno okolje, v katerem bi se dobro počutil in svoje moči usmeril predvsem v učinkovito in ustvarjalno delo. Ob tem pa se ni mogoče izogniti izražanju neprijetnih čustev oz. stanj, kot so nenadzorovana jeza, razočaranje in strah pred napakami, sram in krivda pred sodelavci ipd. Tako vodje kot zaposleni iščejo načine komunikacije, ki naj bi bila primerna ali ustrezna, kako prebroditi konflikte, odpravljati stres ter se usmeriti v medsebojno sodelovanje, ki je zaupno, varno in iskreno. Življenje v kolektivih je naporno, v kolikor niso zadovoljene potrebe posameznika in ni pravega sodelovanja. To prav gotovo vpliva na naše vsakodnevno počutje in zaznamuje naše dušeno zdravje. Posledice se kažejo na  slabši produktivnosti, izgubi motivacije in zagnanosti pri posamezniku ter postopni izgorelosti.

Na katerih področjih vas lahko podpremo:

 • Zdrava komunikacija,

 • stili komunikacije in najpogostejše napake, ki jih počnemo,

 • reševanje problemov na konstruktiven način,

 • mediacija kot oblika reševanja konfliktov,

 • osebna prožnost – pot do uspeha in dobrega počutja,

 • trening asertivnosti – kako se na samozavesten način postaviti zase,

 • obvladovanje stresa in preprečevanje izgorelosti,

 • pozitivnost – pozitivna psihologija,

 • moč čustev za delo in obvladovanje odnosov.

Teme predavanj:

 • Kako povedati in ne prizadeti sodelavca.

 • Zadovoljen vodja in zaposleni.

 • Kako komunicirati in reševati konflikte.

Meeting Room
Business Handshake
bottom of page