top of page

ZA VZGOJITELJE, UČITELJE IN DRUGE PEDAGOŠKE DELAVCE

Teme predavanj:                   

  • 40-urni program usposabljanja Reševanje konfliktov s pomočjo mediacije.

  • Kako pristopati k obvladovanju medvrstniškega nasilja.

  • Moč in nemoč učitelja.

  • Kako oblikovati razred kot skupino.

  • Zmanjševanje stresa za bolj učinkovito učenje.

 

Young Teacher
bottom of page